دانلود فایل ( شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری)


دانلود فایل ( شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری)

شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری

هدف از این پایان نامه شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری می باشد

دانلود شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری

توسعه شهری آبراهه های مخاطره آمیز مخاطرات سکونتگاههای شهری  برآورد مخاطرات ژئومورفولوژیکی آبراهه شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری دانلود پایان نامه رشته جغرافیا
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایل doc
حجم فایل 3673 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104

دانلود پایان نامهرشته جغرافیا

شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری

 
 
چکیده
در این پایان نامه به منظور برآورد مخاطرات  ژئومورفولوژیکی آبراهه ها  ،که در توسعه شهری این حوضه مؤثرین عامل محسوب می شوند. ویژگیهای آبراهه ای از نظر سیل خیزی ، مورفومتری ، شیب عمومی  ، ارتفاع ، فرسایش رسوب ، شیب و پروفیل

ادامه مطلبhttp://fb6.ir/iqmaghaleh/newpaper8100.html