برترین فایل ارائه مدل ارزیابی عملکرد با روش تحلیل پوششی داده های فازی


برترین فایل ارائه مدل ارزیابی عملکرد با روش تحلیل پوششی داده های فازی

ارائه مدل ارزیابی عملکرد با روش تحلیل پوششی داده های فازی

هدف از این پایان‌نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد با روش تحلیل پوششی داده های فازی در شرکت های سیمانی بورس بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد

دانلود ارائه مدل ارزیابی عملکرد با روش تحلیل پوششی داده های فازی

مدل ارزیابی عملکرد سازمان مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی انواع مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان پایان نامه ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد سازمان پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان ارزیابی عملکرد شرکت های سیمانی بورس ارزیابی عملکرد شرکت های بورس
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 444 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 151

دانلودپایان‌نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت

ارائه مدل ارزیابی عملکرد با روش تحلیل پوششی داده های فازی

 
 
 
 
 
 
چکیده
در این پژوهش ما به معرفی و گسترشمدل ریاضی تحلیل پوششی داده های فازیبه گونه ای پرداختیم که با استفاده از آن بتوان به مقایسه و ارزیابی واقعی

ادامه مطلبhttp://fb6.ir/iqmaghaleh/newpaper6633.html